Προφίλ της εταιρείας

ασφάλεια

Η Integrated Quality security systems (IQ security) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011, με κύριο αντικείμενο τη μελέτη, εγκατάστση και συντήρηση ολοκληρωμένων ποιοτικων  λύσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

Τί προσφέρουμε

Ο συνδυασμός του τρίπτυχου  ασφάλεια- αισθητική- λειτουργικότητα, σε κάθε έργο μας απορρέει απο την εμπειρία και το πάθος μας για τελειότητα. Επίσης η after sales τεχνική υποστήριξη που προσφέρουμε, είναι μία από τις βάσεις που θέτουμε σε κάθε συνεργασία μας.


Στόχος

Στόχος της εταιρείας μας, είναι η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών ακολουθώντας τα πρότυπα που διέπουν τη σωστη διενέργεια των δραστηριοποιήσεών μας.


 


 


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ